Grozā0 preces

Mobilo telefonu baterijas piegādā jūsu tālrunim nepieciešamo jaudu, lai nodrošinātu stabilu teksta, runas un interneta pārlūkošanu. Mūsdienu mobilo telefonu baterijas iespraužamais dizains (snap-in) ļauj pēc nepieciešamības tās ātri nomainīt. Mūsu piedāvājumā jūs atradīsiet baterijas no pazīstamākajiem ražotājiem visiem telefona modeļiem - Nokia, Apple, Samsung, Huawei, Sony u.c.

   
Lapā rādīt 12244896


 
SELECT tba.product_energy_class, tba.product_energy_plate, tba.product_energy_data, tba.productcode, tba.producttitle_lv, tba.productispublic, tbi.productimageurl, tba.productunitid, tbu.productunittitle_lv, tba.productbrandid, tba.productgroupid1, tba.productgroupid2, tba.productgroupid3, tba.relatedproductmode, tba.relatedproductarray, tbg1.fbformid_retail, tbg1.fbformid_dealer, tbb.productbrandtitle_lv, tbb.productbrandimage, tbpsd.productstatusdata, tbssp.productsupplierid, tbssp.pricesale, tbssp.pricesaleold, tbssp.main_stock as in_stock, tbssp.arrive_stock as stock_arrive, tbssp.arrive_date as stock_arrive_date, coalesce(tbis.stockvalue,0)-coalesce(tbis.stockorder,0) as info_stock_value, tbg1.maxstockvalue_retail, tbg1.maxstockvalue_dealer, 0 as amount_ordered, 0 as amount_incart, 0 as amount_wishlist, tba.vatrate_allow_special as p_vatrate_allow_special, tbvd.vatrateid as v_vatrateid, tbvd.vatrate_code as v_vatrate_code, tbvd.vatrate_allow_special as v_vatrate_allow_special, tbvd.vatrate_private as v_vatrate_private, tbvd.vatrate_company as v_vatrate_company, tbvd.vatrate_special as v_vatrate_special, 'N' as c_vatrate_allow_special, tbvr.vatrate_title_lv as vatrate_title, tbvr.vatrate_title_special_lv as vatrate_title_special, 0 as cl_i_stock, tba.productseourl, tba.productid FROM tbproducts tba INNER JOIN (SELECT DISTINCT ON (s2.productid) s2.productid, s2.productsupplierid, coalesce(s2.price_sale_spec, coalesce(s2.price_sale_std,0)) pricesale, coalesce(s2.price_sale_std,0) pricesaleold, s2.main_stock, s2.arrive_stock, s2.arrive_date, s2.info_stock_name, s2.productsupplierpriority, s2.have_stock, (CASE WHEN coalesce(s2.price_sale_std,0)>0 THEN 1 ELSE 0 END) as have_price FROM ( SELECT s1.productid, s1.productsupplierid, (SELECT CASE WHEN coalesce(tbcsp.clientpriceid,0)>0 THEN tbcsp.salesprice else tbx1.pricesale END pricesale FROM tbproductprices tbx1 LEFT OUTER JOIN tbclientprices tbcsp on tbx1.productid=tbcsp.productid and tbx1.productsupplierid=tbcsp.productsupplierid and tbcsp.clientid=0 WHERE tbx1.productid=s1.productid and tbx1.productsupplierid=s1.productsupplierid and tbx1.pricelistid=coalesce(s1.pricelistid,1) and (tbx1.pricesale>0 and tbx1.pricesale is not null)) price_sale_std, (SELECT CASE WHEN coalesce(tbcsp.clientpriceid,0)>0 THEN tbcsp.salesprice else tbx2.pricesale END pricesale FROM tbproductprices tbx2 LEFT OUTER JOIN tbclientprices tbcsp on tbx2.productid=tbcsp.productid and tbx2.productsupplierid=tbcsp.productsupplierid and tbcsp.clientid=0 WHERE tbx2.productid=s1.productid and tbx2.productsupplierid=s1.productsupplierid and tbx2.pricelistid=coalesce(tb_pl.pricelistspecid,1) and tbx2.pricevalidfrom<=localtimestamp and tbx2.pricevalidto>=localtimestamp and (tbx2.pricesale>0 and tbx2.pricesale is not null)) price_sale_spec, s1.main_stock, s1.arrive_stock, s1.arrive_date, s1.info_stock_name, s1.productsupplierpriority, (CASE WHEN s1.arrive_stock>0 THEN 1 ELSE 0 END) as have_stock FROM ( SELECT tb_pro.productid, tb_psl.productsupplierid, (SELECT DISTINCT on (tb_pro.productid) tbx.pricelistid FROM tbclientpricelists tbx WHERE ( (tbx.supplierarray like '%['|| tb_psl.productsupplierid ||']%' or tbx.supplierarray='*') and (tbx.grouparray like '%['|| tb_pro.productgroupid1 ||']%' or tbx.grouparray='*' ) and (tbx.brandarray like '%['|| tb_pro.productbrandid ||']%' or tbx.brandarray='*' )) and tbx.clientid=0 ORDER BY tb_pro.productid, tbx.priority) pricelistid, tb_sd.main_stock, tb_sd.arrive_stock, tb_sd.arrive_date, tb_sd.info_stock_name,tb_ps.productsupplierpriority FROM tbproducts tb_pro INNER JOIN tbproductsupplierlinks tb_psl on tb_pro.productid=tb_psl.productid and tb_psl.linkactive='Y' and tb_pro.productisarchived='N' and tb_pro.productispublic='Y' INNER JOIN (SELECT tbx1.productid, tbx1.productsupplierid, sum(coalesce(tbx3.stockvalue,0) - coalesce(tbx3.stockorder,0)) as main_stock, sum(coalesce(tbx3.stockvalue,0) + coalesce(tbx3.stockarrive,0) - coalesce(tbx3.stockorder,0)) as arrive_stock, max(tbx3.stockarrivedate) as arrive_date, min(coalesce(tbx2.stockinfo,'')) as info_stock_name FROM tbproductsupplierlinks tbx1 INNER JOIN tbclientsuppliers tbx2 on tbx2.clientid=0 and tbx1.productsupplierid=tbx2.productsupplierid and tbx2.supplierallowed='Y' LEFT OUTER JOIN tbproductstocks tbx3 on tbx1.productid=tbx3.productid and tbx1.productsupplierid=tbx3.productsupplierid and ((tbx2.stockarray like '%['|| tbx3.stockname ||']%' and tbx3.stockmode in ('N','V')) or tbx3.stockmode=tbx2.stockmode_v) WHERE tbx1.linkactive='Y' and tbx1.productid in (select productid from tbproducts where productgroupid1=67 or productgroupid2=67 or productgroupid3=67) GROUP BY tbx1.productid, tbx1.productsupplierid) tb_sd on tb_pro.productid=tb_sd.productid and tb_psl.productsupplierid=tb_sd.productsupplierid INNER JOIN tbproductsuppliers tb_ps on tb_psl.productsupplierid=tb_ps.productsupplierid and tb_ps.productsupplierispublic='Y' WHERE tb_pro.productisarchived='N' and tb_pro.productispublic='Y' and (tb_pro.productgroupid1=67 or tb_pro.productgroupid2=67 or tb_pro.productgroupid3=67) ) s1 LEFT OUTER JOIN tbpricelists tb_pl on coalesce(s1.pricelistid,1)=tb_pl.pricelistid ) s2 ORDER BY s2.productid, have_price DESC, s2.have_stock DESC,s2.productsupplierpriority, coalesce(s2.price_sale_spec, coalesce(s2.price_sale_std,0))) tbssp on tba.productid=tbssp.productid and tbssp.pricesale>0 LEFT OUTER JOIN tbproductstocks tbis on tba.productid=tbis.productid and tbis.stockname=tbssp.info_stock_name INNER JOIN (SELECT tb_v.vatrateid, tb_v.countryid, tb_v.vatrate_code, tb_v.vatrate_private, tb_v.vatrate_company, tb_v.vatrate_special, tb_v.vatrate_allow_special FROM tbvatrates tb_v INNER JOIN (SELECT DISTINCT c1.countryid, c1.vatrate_code, (SELECT vatrateid FROM tbvatrates WHERE countryid=c1.countryid and vatrate_code=c1.vatrate_code and vatrate_validfrom<=localtimestamp ORDER BY vatrate_validfrom DESC LIMIT 1) as vatrateid FROM tbvatrates c1) tb_vd on tb_v.vatrateid=tb_vd.vatrateid WHERE tb_v.vatrateid>0) tbvd on tba.vatrate_code=tbvd.vatrate_code and tbvd.countryid=1 INNER JOIN tbvatrates tbvr on tbvd.vatrateid=tbvr.vatrateid INNER JOIN tbproductgroups tbg1 on tba.productgroupid1=tbg1.productgroupid LEFT OUTER JOIN tbproductgroups tbg2 on tba.productgroupid2=tbg2.productgroupid LEFT OUTER JOIN tbproductgroups tbg3 on tba.productgroupid3=tbg3.productgroupid INNER JOIN tbproductunits tbu on tba.productunitid=tbu.productunitid INNER JOIN tbproductbrands tbb on tba.productbrandid=tbb.productbrandid LEFT OUTER JOIN tbproductimages tbi on tba.productid=tbi.productid and tbi.productimageindex=1, get_product_status_data_array(tba.productid,'RETAIL') tbpsd WHERE tba.productisarchived='N' and tba.productispublic='Y' and ( (tba.productgroupid1>0 and tbg1.productgroupispublic='Y' and tba.productgroupid1=67) or (tba.productgroupid2>0 and tbg2.productgroupispublic='Y' and tba.productgroupid2=67) or (tba.productgroupid3>0 and tbg3.productgroupispublic='Y' and tba.productgroupid3=67) ) ORDER BY sign(greatest(coalesce(tbssp.main_stock,0),0)) DESC, sign(greatest(coalesce(tbssp.arrive_stock,0),0)) DESC, tbssp.productsupplierid ASC, coalesce(tba.rating_retail_value,0) DESC, tba.productcode
 
 • - Tips: Lithium-ion
 • - Baterijas apjoms: 1020 mAh
 
7.95 € 
 
 • - Tips: Lithium-ion
 • - Baterijas apjoms: 1715 mAh
 
14.95 € 
 
 • - Tips: Lithium-ion
 • - Baterijas apjoms: 1000 mAh
 
10.95 € 
 
 • - Tips: Lithium-ion
 • - Baterijas apjoms: 1960 mAh
 
13.95 € 
 
 • - Tips: Lithium-ion
 • - Baterijas apjoms: 1560 mAh
 
11.45 € 
 
 • - Tips: Lithium-ion
 • - Baterijas apjoms: 1810 mAh
 
12.95 € 
 
 • - Tips: Lithium-ion
 • - Baterijas apjoms: 3600 mAh
 
16.95 € 
 
 • - Tips: Lithium-ion
 • - Baterijas apjoms: 1100 mAh
 
4.95 € 
 
 • - Tips: Lithium-ion
 • - Baterijas apjoms: 2600 mAh
 
24.95 € 
 
 • - Tips: Lithium-ion
 • - Baterijas apjoms: 2691 mAh
 
16.45 € 
 
 • - Tips: Lithium-ion
 • - Baterijas apjoms: 1500 mAh
 
7.95 € 
 
 • - Tips: Lithium-ion
 • - Baterijas apjoms: 1450 mAh
 
1.95 € 
 
Filtri
-
Dāvana (0)
HP instant ink (0)
Jauna prece (2)
Outlet piedāvājums (0)
Īpašais piedāvājums (0)
Cena tikai internetā (0)
Acura (1)
Apple (11)
Asus (3)
ATX Platinum (1)
Blackberry (1)
BlueStar (44)
Forever (40)
HTC (33)
Huawei (9)
LG (14)
Motorola (3)
Nokia (11)
Qoltec (2)
Riff (12)
Samsung (42)
Sony (10)
Xiaomi (3)
Li-polymer (7)
Lithium-ion (233)
Nav zināms (3)
700 mAh (3)
800 mAh (5)
860 mAh (1)
900 mAh (8)
920 mAh (2)
930 mAh (1)
950 mAh (3)
1000 mAh (11)
1020 mAh (2)
1050 mAh (5)
1100 mAh (8)
1120 mAh (1)
1150 mAh (3)
1200 mAh (6)
1230 mAh (2)
1250 mAh (4)
1265 mAh (1)
1300 mAh (16)
1350 mAh (5)
1400 mAh (7)
1440 mAh (1)
1450 mAh (3)
1500 mAh (13)
1520 mAh (1)
1550 mAh (6)
1560 mAh (2)
1600 mAh (2)
1624 mAh (1)
1650 mAh (5)
1700 mAh (1)
1715 mAh (1)
1730 mAh (2)
1740 mAh (1)
1750 mAh (1)
1800mAh (7)
1810 mAh (1)
1830 mAh (1)
1840 mAh (1)
1850 mAh (1)
1860 mAh (1)
1880 mAh (2)
1900 mAh (4)
1905 mAh (1)
1950 mAh (1)
1960 mAh (1)
2000 mAh (14)
2020 mAh (1)
2030 mAh (1)
2040 mAh (1)
2050 mAh (2)
2100 mAh (1)
2280 mAh (1)
2300 mAh (5)
2330 mAh (2)
2358 mAh (1)
2400 mAh (2)
2500 mAh (2)
2550 mAh (1)
2600 mAh (5)
2610 mAh (1)
2680 mAh (1)
2691 mAh (1)
2700 mAh (1)
2900 mAh (4)
2915 mAh (1)
2980 mAh (1)
3000 mAh (11)
3030 mAh (1)
3100 mAh (2)
3140 mAh (1)
3174 (2)
3200 mAh (2)
3230 mAh (1)
3300 mAh (1)
3400 mAh (1)
3500 mAh (1)
3600 mAh (1)
3700 mAh (1)
3900 mAh (2)
4000 mAh (1)
4130 mAh (1)
4400 mAh (1)
4600 mAh (2)
6500 mAh (1)

67222654

shop@balticdata.lv

© 2020 SIA Baltic Data. Visas tiesības rezervētas.