Grozā0 preces
   
Lapā rādīt 12244896


 
SELECT tba.product_energy_class, tba.product_energy_plate, tba.product_energy_data, tba.productcode, tba.producttitle_lv, tba.productispublic, tbi.productimageurl, tba.productunitid, tbu.productunittitle_lv, tba.productbrandid, tba.productgroupid1, tba.productgroupid2, tba.productgroupid3, tba.relatedproductmode, tba.relatedproductarray, tbg1.fbformid_retail, tbg1.fbformid_dealer, tbb.productbrandtitle_lv, tbb.productbrandimage, tbpsd.productstatusdata, tbssp.productsupplierid, tbssp.pricesale, tbssp.pricesaleold, tbssp.main_stock as in_stock, tbssp.arrive_stock as stock_arrive, tbssp.arrive_date as stock_arrive_date, coalesce(tbis.stockvalue,0)-coalesce(tbis.stockorder,0) as info_stock_value, tbg1.maxstockvalue_retail, tbg1.maxstockvalue_dealer, 0 as amount_ordered, 0 as amount_incart, 0 as amount_wishlist, tba.vatrate_allow_special as p_vatrate_allow_special, tbvd.vatrateid as v_vatrateid, tbvd.vatrate_code as v_vatrate_code, tbvd.vatrate_allow_special as v_vatrate_allow_special, tbvd.vatrate_private as v_vatrate_private, tbvd.vatrate_company as v_vatrate_company, tbvd.vatrate_special as v_vatrate_special, 'N' as c_vatrate_allow_special, tbvr.vatrate_title_lv as vatrate_title, tbvr.vatrate_title_special_lv as vatrate_title_special, 0 as cl_i_stock, tba.productseourl, tba.productid FROM tbproducts tba INNER JOIN (SELECT DISTINCT ON (s2.productid) s2.productid, s2.productsupplierid, coalesce(s2.price_sale_spec, coalesce(s2.price_sale_std,0)) pricesale, coalesce(s2.price_sale_std,0) pricesaleold, s2.main_stock, s2.arrive_stock, s2.arrive_date, s2.info_stock_name, s2.productsupplierpriority, s2.have_stock, (CASE WHEN coalesce(s2.price_sale_std,0)>0 THEN 1 ELSE 0 END) as have_price FROM ( SELECT s1.productid, s1.productsupplierid, (SELECT CASE WHEN coalesce(tbcsp.clientpriceid,0)>0 THEN tbcsp.salesprice else tbx1.pricesale END pricesale FROM tbproductprices tbx1 LEFT OUTER JOIN tbclientprices tbcsp on tbx1.productid=tbcsp.productid and tbx1.productsupplierid=tbcsp.productsupplierid and tbcsp.clientid=0 WHERE tbx1.productid=s1.productid and tbx1.productsupplierid=s1.productsupplierid and tbx1.pricelistid=coalesce(s1.pricelistid,1) and (tbx1.pricesale>0 and tbx1.pricesale is not null)) price_sale_std, (SELECT CASE WHEN coalesce(tbcsp.clientpriceid,0)>0 THEN tbcsp.salesprice else tbx2.pricesale END pricesale FROM tbproductprices tbx2 LEFT OUTER JOIN tbclientprices tbcsp on tbx2.productid=tbcsp.productid and tbx2.productsupplierid=tbcsp.productsupplierid and tbcsp.clientid=0 WHERE tbx2.productid=s1.productid and tbx2.productsupplierid=s1.productsupplierid and tbx2.pricelistid=coalesce(tb_pl.pricelistspecid,1) and tbx2.pricevalidfrom<=localtimestamp and tbx2.pricevalidto>=localtimestamp and (tbx2.pricesale>0 and tbx2.pricesale is not null)) price_sale_spec, s1.main_stock, s1.arrive_stock, s1.arrive_date, s1.info_stock_name, s1.productsupplierpriority, (CASE WHEN s1.arrive_stock>0 THEN 1 ELSE 0 END) as have_stock FROM ( SELECT tb_pro.productid, tb_psl.productsupplierid, (SELECT DISTINCT on (tb_pro.productid) tbx.pricelistid FROM tbclientpricelists tbx WHERE ( (tbx.supplierarray like '%['|| tb_psl.productsupplierid ||']%' or tbx.supplierarray='*') and (tbx.grouparray like '%['|| tb_pro.productgroupid1 ||']%' or tbx.grouparray='*' ) and (tbx.brandarray like '%['|| tb_pro.productbrandid ||']%' or tbx.brandarray='*' )) and tbx.clientid=0 ORDER BY tb_pro.productid, tbx.priority) pricelistid, tb_sd.main_stock, tb_sd.arrive_stock, tb_sd.arrive_date, tb_sd.info_stock_name,tb_ps.productsupplierpriority FROM tbproducts tb_pro INNER JOIN tbproductsupplierlinks tb_psl on tb_pro.productid=tb_psl.productid and tb_psl.linkactive='Y' and tb_pro.productisarchived='N' and tb_pro.productispublic='Y' INNER JOIN (SELECT tbx1.productid, tbx1.productsupplierid, sum(coalesce(tbx3.stockvalue,0) - coalesce(tbx3.stockorder,0)) as main_stock, sum(coalesce(tbx3.stockvalue,0) + coalesce(tbx3.stockarrive,0) - coalesce(tbx3.stockorder,0)) as arrive_stock, max(tbx3.stockarrivedate) as arrive_date, min(coalesce(tbx2.stockinfo,'')) as info_stock_name FROM tbproductsupplierlinks tbx1 INNER JOIN tbclientsuppliers tbx2 on tbx2.clientid=0 and tbx1.productsupplierid=tbx2.productsupplierid and tbx2.supplierallowed='Y' LEFT OUTER JOIN tbproductstocks tbx3 on tbx1.productid=tbx3.productid and tbx1.productsupplierid=tbx3.productsupplierid and ((tbx2.stockarray like '%['|| tbx3.stockname ||']%' and tbx3.stockmode in ('N','V')) or tbx3.stockmode=tbx2.stockmode_v) WHERE tbx1.linkactive='Y' and tbx1.productid in (select productid from tbproducts where productgroupid1=81 or productgroupid2=81 or productgroupid3=81) GROUP BY tbx1.productid, tbx1.productsupplierid) tb_sd on tb_pro.productid=tb_sd.productid and tb_psl.productsupplierid=tb_sd.productsupplierid INNER JOIN tbproductsuppliers tb_ps on tb_psl.productsupplierid=tb_ps.productsupplierid and tb_ps.productsupplierispublic='Y' WHERE tb_pro.productisarchived='N' and tb_pro.productispublic='Y' and (tb_pro.productgroupid1=81 or tb_pro.productgroupid2=81 or tb_pro.productgroupid3=81) ) s1 LEFT OUTER JOIN tbpricelists tb_pl on coalesce(s1.pricelistid,1)=tb_pl.pricelistid ) s2 ORDER BY s2.productid, have_price DESC, s2.have_stock DESC,s2.productsupplierpriority, coalesce(s2.price_sale_spec, coalesce(s2.price_sale_std,0))) tbssp on tba.productid=tbssp.productid and tbssp.pricesale>0 LEFT OUTER JOIN tbproductstocks tbis on tba.productid=tbis.productid and tbis.stockname=tbssp.info_stock_name INNER JOIN (SELECT tb_v.vatrateid, tb_v.countryid, tb_v.vatrate_code, tb_v.vatrate_private, tb_v.vatrate_company, tb_v.vatrate_special, tb_v.vatrate_allow_special FROM tbvatrates tb_v INNER JOIN (SELECT DISTINCT c1.countryid, c1.vatrate_code, (SELECT vatrateid FROM tbvatrates WHERE countryid=c1.countryid and vatrate_code=c1.vatrate_code and vatrate_validfrom<=localtimestamp ORDER BY vatrate_validfrom DESC LIMIT 1) as vatrateid FROM tbvatrates c1) tb_vd on tb_v.vatrateid=tb_vd.vatrateid WHERE tb_v.vatrateid>0) tbvd on tba.vatrate_code=tbvd.vatrate_code and tbvd.countryid=1 INNER JOIN tbvatrates tbvr on tbvd.vatrateid=tbvr.vatrateid INNER JOIN tbproductgroups tbg1 on tba.productgroupid1=tbg1.productgroupid LEFT OUTER JOIN tbproductgroups tbg2 on tba.productgroupid2=tbg2.productgroupid LEFT OUTER JOIN tbproductgroups tbg3 on tba.productgroupid3=tbg3.productgroupid INNER JOIN tbproductunits tbu on tba.productunitid=tbu.productunitid INNER JOIN tbproductbrands tbb on tba.productbrandid=tbb.productbrandid LEFT OUTER JOIN tbproductimages tbi on tba.productid=tbi.productid and tbi.productimageindex=1, get_product_status_data_array(tba.productid,'RETAIL') tbpsd WHERE tba.productisarchived='N' and tba.productispublic='Y' and ( (tba.productgroupid1>0 and tbg1.productgroupispublic='Y' and tba.productgroupid1=81) or (tba.productgroupid2>0 and tbg2.productgroupispublic='Y' and tba.productgroupid2=81) or (tba.productgroupid3>0 and tbg3.productgroupispublic='Y' and tba.productgroupid3=81) ) ORDER BY sign(greatest(coalesce(tbssp.main_stock,0),0)) DESC, sign(greatest(coalesce(tbssp.arrive_stock,0),0)) DESC, tbssp.productsupplierid ASC, coalesce(tba.rating_retail_value,0) DESC, tba.productcode
 
 • - Tips: Citi stiprinājumi
 • - Modeļu savietojamība: Visi GoPro modeļi
 
54.95 € 
 
 • - Tips: Lādētāji
 • - Modeļu savietojamība: SJ45000x, SJ5000, SJ5000 Wi-Fi
 
18.95 € 
 
 • - Tips: Lēcas un piederumi
 • - Modeļu savietojamība: SJ4000, SJ4000+, SJ4000 Wi-Fi
 
6.95 € 
 
 • - Tips: Lēcas un piederumi
 • - Modeļu savietojamība: SJ5000, SJ5000 Wi-Fi, SJ5000x Elite
 
6.95 € 
 
 • - Tips: Statīvi
 • - Modeļu savietojamība: Visi GoPro modeļi
 
76.45 € 
 
 • - Tips: Apvalki un somas
 • - Modeļu savietojamība: Hero 5 / 6 / 7
 
27.95 € 
 
 • - Tips: Statīvi
 • - Modeļu savietojamība: Visi GoPro modeļi
 
70.95 € 
 
 • - Tips: Ķiveres stiprinājumi
 • - Modeļu savietojamība: Visi GoPro modeļi
 
49.45 € 
 
AJLCD-001-EU GoPro Display Mod
 • - Tips: Citi piederumi
 • - Modeļu savietojamība: HERO10 Black, HERO9 Black
 
96.45 € 
 
 • - Tips: Apvalki un somas
 • - Modeļu savietojamība: Hero8
 
27.95 € 
 
 • - Tips: Piederumu / stiprinājumu komplekts sporta kamerām
 • - Modeļu savietojamība: HERO10 Black/HERO9 Black/HERO8 Black/MAX/HERO7 Black/HERO7 Silver/HERO7 White/HERO (2018)/HERO6 Black/HERO5 Black
 
76.45 € 
 
 • - Tips: Citi stiprinājumi
 • - Modeļu savietojamība: Visi GoPro modeļi
 
38.45 € 
 
Filtri
-
Dāvana (0)
HP instant ink (0)
Jauna prece (1)
Outlet piedāvājums (0)
Īpašais piedāvājums (0)
Cena tikai internetā (0)
GoPro (41)
SJCam (6)
Tech-Protect (2)
Apvalki un somas (12)
Baterijas un akumulatori (3)
Lādētāji (3)
Monopodi (1)
Piederumu / stiprinājumu komplekts sporta kamerām (3)
Stiprinājumu komplekts (1)
Statīvi (5)
Ķiveres stiprinājumi (6)
Līmējamie stiprinājumi (1)
Ķermeņa stiprinājumi (3)
Pultis (1)
Velosipēda stiprinājumi (2)
Citi stiprinājumi (2)
Auto stiprinājumi (1)
Citi piederumi (2)
Galvas stiprinājumi (1)
Lēcas un piederumi (2)
GoPro 5 / 6 / 7 / 8 / 9 (1)
GoPro Hero 7 / 8 (1)
GoPro, SjCam, Sony CyberShot (1)
HERO10 Black, HERO9 Black (2)
HERO10 Black/HERO9 Black/HERO8 Black/MAX/HERO7 Black/HERO7 Silver/HERO7 White/HERO (2018)/HERO6 Black/HERO5 Black (1)
Hero 5 / 6 / 7 (1)
HERO 7 / 8 / 9 / 10 Black (1)
Hero8 (6)
HERO9 Black, HERO8 Black, GoPro MAX (1)
SJ4000, SJ4000+, SJ4000 Wi-Fi (1)
SJ45000x, SJ5000, SJ5000 Wi-Fi (1)
SJ5000, SJ5000 Wi-Fi, SJ5000x Elite (1)
SJ6 Legend (2)
SJCam M10 / SJ4000 / SJ5000 (1)
Visas GoPro kameras (2)
Visi GoPro modeļi (22)
GoPro HERO Session (1)
GoPro HERO4 Black, HERO4 Silver, HERO3+, HERO3 (1)
GoPro HERO4 Black, HERO4 Silver (1)
GoPro HERO5 Black (1)

67222654

shop@balticdata.lv

© 2020 SIA Baltic Data. Visas tiesības rezervētas.