Grozā0 preces

Mobilo telefonu ekrāna aizsargplēves un stikliņi aizsargā viedtālruņa displeju pret bojājumiem un ārējās vides ietekmes. Mūsdienu tehnoloģijas nodrošina to, ka aizsargplēve saglabā kristāldzidru caurspīdīgumu. Mūsu piedāvājumā ir plašs aizsargstiklu klāsts no BlueStar, ExLine, Remax un citiem ražotājiem.

   
Lapā rādīt 12244896


 
SELECT tba.product_energy_class, tba.product_energy_plate, tba.product_energy_data, tba.productcode, tba.producttitle_lv, tba.productispublic, tbi.productimageurl, tba.productunitid, tbu.productunittitle_lv, tba.productbrandid, tba.productgroupid1, tba.productgroupid2, tba.productgroupid3, tba.relatedproductmode, tba.relatedproductarray, tbg1.fbformid_retail, tbg1.fbformid_dealer, tbb.productbrandtitle_lv, tbb.productbrandimage, tbpsd.productstatusdata, tbssp.productsupplierid, tbssp.pricesale, tbssp.pricesaleold, tbssp.main_stock as in_stock, tbssp.arrive_stock as stock_arrive, tbssp.arrive_date as stock_arrive_date, coalesce(tbis.stockvalue,0)-coalesce(tbis.stockorder,0) as info_stock_value, tbg1.maxstockvalue_retail, tbg1.maxstockvalue_dealer, 0 as amount_ordered, 0 as amount_incart, 0 as amount_wishlist, tba.vatrate_allow_special as p_vatrate_allow_special, tbvd.vatrateid as v_vatrateid, tbvd.vatrate_code as v_vatrate_code, tbvd.vatrate_allow_special as v_vatrate_allow_special, tbvd.vatrate_private as v_vatrate_private, tbvd.vatrate_company as v_vatrate_company, tbvd.vatrate_special as v_vatrate_special, 'N' as c_vatrate_allow_special, tbvr.vatrate_title_lv as vatrate_title, tbvr.vatrate_title_special_lv as vatrate_title_special, 0 as cl_i_stock, tba.productseourl, tba.productid FROM tbproducts tba INNER JOIN (SELECT DISTINCT ON (s2.productid) s2.productid, s2.productsupplierid, coalesce(s2.price_sale_spec, coalesce(s2.price_sale_std,0)) pricesale, coalesce(s2.price_sale_std,0) pricesaleold, s2.main_stock, s2.arrive_stock, s2.arrive_date, s2.info_stock_name, s2.productsupplierpriority, s2.have_stock, (CASE WHEN coalesce(s2.price_sale_std,0)>0 THEN 1 ELSE 0 END) as have_price FROM ( SELECT s1.productid, s1.productsupplierid, (SELECT CASE WHEN coalesce(tbcsp.clientpriceid,0)>0 THEN tbcsp.salesprice else tbx1.pricesale END pricesale FROM tbproductprices tbx1 LEFT OUTER JOIN tbclientprices tbcsp on tbx1.productid=tbcsp.productid and tbx1.productsupplierid=tbcsp.productsupplierid and tbcsp.clientid=0 WHERE tbx1.productid=s1.productid and tbx1.productsupplierid=s1.productsupplierid and tbx1.pricelistid=coalesce(s1.pricelistid,1) and (tbx1.pricesale>0 and tbx1.pricesale is not null)) price_sale_std, (SELECT CASE WHEN coalesce(tbcsp.clientpriceid,0)>0 THEN tbcsp.salesprice else tbx2.pricesale END pricesale FROM tbproductprices tbx2 LEFT OUTER JOIN tbclientprices tbcsp on tbx2.productid=tbcsp.productid and tbx2.productsupplierid=tbcsp.productsupplierid and tbcsp.clientid=0 WHERE tbx2.productid=s1.productid and tbx2.productsupplierid=s1.productsupplierid and tbx2.pricelistid=coalesce(tb_pl.pricelistspecid,1) and tbx2.pricevalidfrom<=localtimestamp and tbx2.pricevalidto>=localtimestamp and (tbx2.pricesale>0 and tbx2.pricesale is not null)) price_sale_spec, s1.main_stock, s1.arrive_stock, s1.arrive_date, s1.info_stock_name, s1.productsupplierpriority, (CASE WHEN s1.arrive_stock>0 THEN 1 ELSE 0 END) as have_stock FROM ( SELECT tb_pro.productid, tb_psl.productsupplierid, (SELECT DISTINCT on (tb_pro.productid) tbx.pricelistid FROM tbclientpricelists tbx WHERE ( (tbx.supplierarray like '%['|| tb_psl.productsupplierid ||']%' or tbx.supplierarray='*') and (tbx.grouparray like '%['|| tb_pro.productgroupid1 ||']%' or tbx.grouparray='*' ) and (tbx.brandarray like '%['|| tb_pro.productbrandid ||']%' or tbx.brandarray='*' )) and tbx.clientid=0 ORDER BY tb_pro.productid, tbx.priority) pricelistid, tb_sd.main_stock, tb_sd.arrive_stock, tb_sd.arrive_date, tb_sd.info_stock_name,tb_ps.productsupplierpriority FROM tbproducts tb_pro INNER JOIN tbproductsupplierlinks tb_psl on tb_pro.productid=tb_psl.productid and tb_psl.linkactive='Y' and tb_pro.productisarchived='N' and tb_pro.productispublic='Y' INNER JOIN (SELECT tbx1.productid, tbx1.productsupplierid, sum(coalesce(tbx3.stockvalue,0) - coalesce(tbx3.stockorder,0)) as main_stock, sum(coalesce(tbx3.stockvalue,0) + coalesce(tbx3.stockarrive,0) - coalesce(tbx3.stockorder,0)) as arrive_stock, max(tbx3.stockarrivedate) as arrive_date, min(coalesce(tbx2.stockinfo,'')) as info_stock_name FROM tbproductsupplierlinks tbx1 INNER JOIN tbclientsuppliers tbx2 on tbx2.clientid=0 and tbx1.productsupplierid=tbx2.productsupplierid and tbx2.supplierallowed='Y' LEFT OUTER JOIN tbproductstocks tbx3 on tbx1.productid=tbx3.productid and tbx1.productsupplierid=tbx3.productsupplierid and ((tbx2.stockarray like '%['|| tbx3.stockname ||']%' and tbx3.stockmode in ('N','V')) or tbx3.stockmode=tbx2.stockmode_v) WHERE tbx1.linkactive='Y' and tbx1.productid in (select productid from tbproducts where productgroupid1=65 or productgroupid2=65 or productgroupid3=65) GROUP BY tbx1.productid, tbx1.productsupplierid) tb_sd on tb_pro.productid=tb_sd.productid and tb_psl.productsupplierid=tb_sd.productsupplierid INNER JOIN tbproductsuppliers tb_ps on tb_psl.productsupplierid=tb_ps.productsupplierid and tb_ps.productsupplierispublic='Y' WHERE tb_pro.productisarchived='N' and tb_pro.productispublic='Y' and (tb_pro.productgroupid1=65 or tb_pro.productgroupid2=65 or tb_pro.productgroupid3=65) ) s1 LEFT OUTER JOIN tbpricelists tb_pl on coalesce(s1.pricelistid,1)=tb_pl.pricelistid ) s2 ORDER BY s2.productid, have_price DESC, s2.have_stock DESC,s2.productsupplierpriority, coalesce(s2.price_sale_spec, coalesce(s2.price_sale_std,0))) tbssp on tba.productid=tbssp.productid and tbssp.pricesale>0 LEFT OUTER JOIN tbproductstocks tbis on tba.productid=tbis.productid and tbis.stockname=tbssp.info_stock_name INNER JOIN (SELECT tb_v.vatrateid, tb_v.countryid, tb_v.vatrate_code, tb_v.vatrate_private, tb_v.vatrate_company, tb_v.vatrate_special, tb_v.vatrate_allow_special FROM tbvatrates tb_v INNER JOIN (SELECT DISTINCT c1.countryid, c1.vatrate_code, (SELECT vatrateid FROM tbvatrates WHERE countryid=c1.countryid and vatrate_code=c1.vatrate_code and vatrate_validfrom<=localtimestamp ORDER BY vatrate_validfrom DESC LIMIT 1) as vatrateid FROM tbvatrates c1) tb_vd on tb_v.vatrateid=tb_vd.vatrateid WHERE tb_v.vatrateid>0) tbvd on tba.vatrate_code=tbvd.vatrate_code and tbvd.countryid=1 INNER JOIN tbvatrates tbvr on tbvd.vatrateid=tbvr.vatrateid INNER JOIN tbproductgroups tbg1 on tba.productgroupid1=tbg1.productgroupid LEFT OUTER JOIN tbproductgroups tbg2 on tba.productgroupid2=tbg2.productgroupid LEFT OUTER JOIN tbproductgroups tbg3 on tba.productgroupid3=tbg3.productgroupid INNER JOIN tbproductunits tbu on tba.productunitid=tbu.productunitid INNER JOIN tbproductbrands tbb on tba.productbrandid=tbb.productbrandid LEFT OUTER JOIN tbproductimages tbi on tba.productid=tbi.productid and tbi.productimageindex=1, get_product_status_data_array(tba.productid,'RETAIL') tbpsd WHERE tba.productisarchived='N' and tba.productispublic='Y' and ( (tba.productgroupid1>0 and tbg1.productgroupispublic='Y' and tba.productgroupid1=65) or (tba.productgroupid2>0 and tbg2.productgroupispublic='Y' and tba.productgroupid2=65) or (tba.productgroupid3>0 and tbg3.productgroupispublic='Y' and tba.productgroupid3=65) ) ORDER BY sign(greatest(coalesce(tbssp.main_stock,0),0)) DESC, sign(greatest(coalesce(tbssp.arrive_stock,0),0)) DESC, tbssp.productsupplierid ASC, coalesce(tba.rating_retail_value,0) DESC, tba.productcode
 
 
 • - Tips: Stikls
 • - Telefona ražotājs: Apple
 • - Modeļu savietojamība: Apple iPhone X/XS
 
3.95 € 
 
MOC-T-G-AP-IPX Mocco Apple iPhone X
 • - Tips: Stikls
 • - Telefona ražotājs: Apple
 • - Modeļu savietojamība: Apple iPhone X/XS
 
4.95 € 
 
 • - Tips: Stikls
 • - Telefona ražotājs: Samsung
 • - Modeļu savietojamība: Samsung J530 Galaxy J5
 
5.45 € 
 
 • - Tips: Stikls
 • - Telefona ražotājs: Samsung
 • - Modeļu savietojamība: Samsung Galaxy XCover 4 G390F
 
1.95 € 
 
 • - Tips: Stikls
 • - Telefona ražotājs: Apple
 • - Modeļu savietojamība: Apple iPhone XS Max
 
14.95 € 
 
 • - Tips: Stikls
 • - Telefona ražotājs: Samsung
 • - Modeļu savietojamība: A105 Galaxy A10
 
6.95 € 
 
MOC-T-G-AP-IP7/8 Mocco Apple iPhone 7/8
 • - Tips: Stikls
 • - Telefona ražotājs: Apple
 • - Modeļu savietojamība: Apple iPhone 7/8
 
4.45 € 
 
 • - Tips: Stikls
 • - Telefona ražotājs: Apple
 • - Modeļu savietojamība: Apple iPhone 6/6s
 
4.45 € 
 
MC-FG-IPH78-BK Mocco PRO+ iPhone 7/8 5D
 • - Tips: Stikls
 • - Telefona ražotājs: Apple
 • - Modeļu savietojamība: Apple iPhone 7/8
 
9.95 € 
 
T-G-APP-IP-XSMAX Gold Apple iPhone XS Max
 • - Tips: Stikls
 • - Telefona ražotājs: Apple
 • - Modeļu savietojamība: Apple iPhone XS Max
 
2.95 € 
 
 • - Tips: Stikls
 • - Telefona ražotājs: Apple
 • - Modeļu savietojamība: Apple iPhone 11 Pro
 
9.95 € 
 
 • - Tips: Stikls
 • - Telefona ražotājs: Apple
 • - Modeļu savietojamība: Apple iPhone 11 Pro Max
 
9.95 € 
 
Filtri
-
Dāvana (0)
HP instant ink (0)
Jauna prece (5)
Outlet piedāvājums (0)
Īpašais piedāvājums (0)
Cena tikai internetā (0)
3D (1)
3MK (5)
Apple (1)
Beeyo (3)
BL (3)
BlueStar (68)
Blun (50)
Citi (4)
Devia (1)
ExLine (20)
Forcell (1)
Forever (2)
Gold (8)
Golden (6)
GUESS (3)
Hoco (1)
Hofi (1)
Huawei (1)
Just 5 (4)
Mocco (124)
MyScreen Protector (6)
PanzerGlass (1)
Pro Plus (1)
Qoltec (1)
Remax (5)
Riff (5)
RoGer (14)
Screenor (1)
Swissten (18)
TakeMe (38)
TEL1 (1)
Tempered Glass (58)
Timy (3)
Vennus (2)
X-One (3)
Plēve (62)
Stikls (402)
Universāls (5)
Apple (137)
Alcatel (8)
Asus (2)
Huawei (49)
HTC (18)
Just5 (7)
Lenovo (3)
LG (26)
Motorola (12)
Nokia (17)
OnePlus (1)
Samsung (117)
Sony (22)
Xiaomi (33)
Poco (1)
ZTE (1)
Realme (5)
universāls (5)
A13 4G (A135F) / A13 5G (A136U) (1)
C31 (1)
C35 (1)
Galaxy A22 4G (1)
Galaxy M23 5G (1)
Galaxy M53 5G (1)
iPhone 14 Max / iPhone 14 Pro Max (1)
Redmi Note 10 Pro / 10 Pro Max (1)
Redmi Note 11 5G / Poco M4 Pro (1)
Redmi Note 11 / Note 11S (1)
Redmi Note 11 Pro / Note 11 Pro 5G (1)
Apple iPhone 13 Pro Max (10)
iPhone 13 / iPhone 13 Pro (13)
iPhone 13 Mini (9)
iPhone 12 / 12 Pro (13)
iPhone 12 Mini (9)
iPhone 12 Pro Max (9)
iPhone SE 2020 (1)
Apple iPhone 11 (1)
Apple iPhone 11 Pro (3)
Apple iPhone 11 Pro Max (6)
iPhone XR / iPhone 11 (6)
iPhone XS Max / iPhone 11 Pro Max (5)
Apple iPhone XS Max (7)
Apple iPhone X/XS (6)
iPhone X / iPhone XS / iPhone 11 Pro (3)
Apple iPhone 7/8 (5)
iPhone 7 Plus / 8 Plus (7)
Apple iPhone 6/6s (9)
iPhone 6 Plus / 6S Plus (7)
iPhone 4/ iPhone 4S (4)
Apple iPhone 3/3G (1)
Apple Watch 1 / 2 / 3 / 4 / 5 (1)
Apple Watch 7 (1)
A125F Galaxy A12 (5)
A136U Galaxy A13 5G (2)
A515 Galaxy A51 (1)
A715F Galaxy A71 (2)
A726 Galaxy A72 5G (5)
G980 Galaxy S20 (1)
G985 Galaxy S20 Plus (2)
G990F Galaxy S21 (3)
Galaxy A02s / A03s / M02s (Camera) (1)
Galaxy A03s / A02s (3)
Galaxy A11 / M11 (1)
Galaxy A20s (1)
Galaxy A21 / 21s (1)
Galaxy A22 5G (1)
Galaxy A32 (A326) 5G (1)
Galaxy A33 5G (A336B) (1)
Galaxy A42 5G (5)
Galaxy A72 / A80 (1)
Galaxy M21 / M30S (2)
Galaxy M52 (1)
Galaxy Note 10 (1)
Galaxy Note 10 / Note 10 5G (2)
Galaxy Note 20 (1)
Galaxy s20 Ultra / S11 Plus (1)
Galaxy S21 FE (3)
Galaxy S21 Plus 5G (4)
Galaxy S21 Ultra 5G (1)
Galaxy S22 5G (1)
Galaxy S22 Plus 5G (2)
N770 Galaxy Note 10 Lite (1)
Nokia 3.4 (1)
i8190 Galaxy S3 Mini (1)
i9500 Galaxy S4 (1)
G920 Galaxy S6 (1)
G925F Galaxy S6 Edge (1)
G955 Galaxy S8 Plus (2)
Galaxy S10 G973 (1)
A105 Galaxy A10 (3)
A217F Galaxy A21S (2)
A300 Galaxy A3 (1)
A310F Galaxy A3 2016 (2)
A320 Galaxy A3 2017 (4)
A530 Galaxy A8 (1)
A805 Galaxy A80 (2)
J100H Galaxy J1 (3)
J120F Galaxy J1 2016 (1)
J120 Galaxy J1 2017 (1)
J200F Galaxy J2 (1)
J320F Galaxy J3 2016 (1)
J400F Galaxy J4 (1)
Samsung B5722 Duos (1)
Samsung E500 Galaxy E5 (1)
Samsung G350 Galaxy Core Plus (1)
Samsung G355H Galaxy Core 2 (1)
Samsung G357FZ Galaxy Ace 4 Style LTE (1)
Samsung G388 Galaxy XCover 3 (3)
Samsung G530 Galaxy Grand Prime (2)
Samsung G7102 Galaxy Grand 2 (1)
Samsung Galaxy E7 E700H (1)
Samsung Galaxy J7 J710F (1)
Samsung Galaxy Trend 2 Lite (1)
Samsung Galaxy XCover 4 G390F (1)
Samsung Galaxy Young 2 G130 (1)
Samsung i8730 Galaxy Express (1)
Samsung I9060I Galaxy Grand Neo (1)
Samsung i9220 Galaxy Note N7000 (1)
Samsung J530 Galaxy J5 (1)
Samsung N910 Note 4 (1)
Samsung N950 Galaxy Note 8 (1)
Samsung S6310 Galaxy Young (1)
Samsung S7710 Galaxy XCover 2 (2)
ZTE A520 (1)
OnePlus Nord N100 (1)
Alacatel C7 One Touch Pop 7041 (1)
HTC Desire 320 (2)
HTC Desire 526 (1)
HTC Desire C A320e (1)
HTC One M7 (1)
Huawei Honor 20 Pro (1)
Huawei Honor View 20 (1)
Huawei P40 (1)
Huawei P40 Lite 5G (1)
Mi 11 (1)
Motorola Edge 20 Lite (1)
P40 Lite (1)
P40 Lite E (1)
Huawei Ascend P2 (1)
Huawei P7 (1)
Huawei P8 Lite (4)
Huawei P8 Lite (2017) / P9 Lite (2017) (1)
Huawei P8 (3)
Huawei P9 Lite Mini (1)
Huawei P9 LITE (2)
Huawei P20 Lite (1)
Huawei Honor 4C (2)
Huawei Honor Holly (1)
Huawei Ascend Y3 II (2016) (1)
Huawei Ascend Y5 II (2016) (2)
Huawei Ascend Y530 (2)
Huawei Ascend Y540 (1)
Huawei Ascend Y6 (1)
Huawei Ascend Y6 II (1)
Huawei Y6 2017 (1)
Huawei Y6 2018 (1)
Huawei Ascend Y635 (1)
Huawei Ascend G510 (1)
Huawei Ascend G526 (1)
Huawei Ascend G6 (1)
Huawei Ascend G610 (1)
Huawei Ascend G620s (3)
Huawei Ascend G700 (1)
Huawei Ascend G730 (1)
Huawei Ascend G8 (3)
Huawei Honor 6X / Mate 9 Lite (1)
Huawei Mate 20 (1)
Huawei Ascend W1 (1)
Huawei Nexus 6P (1)
Sony Xperia Z (2)
Sony Xperia Z1 (1)
Sony D5803 D5833 Xperia Z3 Compact / Mini (1)
Sony Xperia Z5 Premium (1)
Sony Xperia XZ (1)
Sony Xperia XA (3)
Sony Xperia XA1 Ultra (1)
Sony Xperia XA1 Plus (2)
Sony Xperia E4 (3)
Sony E2003 E2053 Xperia E4g (1)
Sony Xperia E5 (2)
Sony Xperia M2 / M2 Aqua (1)
Sony Xperia M4 Aqua (2)
Sony D5103 Xperia T3 (1)
Nokia 3 (2)
Nokia 5 (1)
Nokia 6 (1)
Nokia 8 (2)
Nokia Lumia 530 (2)
Microsoft Lumia 535 (2)
Microsoft Lumia 550 (1)
Nokia Lumia 630/635 (2)
Microsoft 640 Lumia (1)
Microsoft 640 XL Lumia (1)
Nokia Microsoft Lumia 730/735 (1)
Motorola G Pro (1)
Motorola Moto G10 (1)
Motorola Moto G100 (2)
Motorola Moto G20 (1)
Motorola Moto G50 (1)
Motorola Moto G8 (1)
Motorola Moto G8 Power Lite (2)
Motorola Moto G9 Play (1)
Motorola Moto G9 Power (1)
K51S (1)
LG Zero / Class (1)
LG G3 (1)
LG G4 (2)
LG G4c (2)
LG G4s (2)
LG G4 Stylus (1)
LG G5 (1)
LG K3 K100 (1)
LG K4 K120E (1)
LG K7 X210 (1)
LG K8 K350N (2)
LG K8 2017 (2)
LG K10 (2)
LG Joy H220 (1)
LG Spirit (2)
LG K520D Stylus 2 (2)
LG X Power 2 (1)
Alcatel C3 (1)
Alcatel C5 (1)
Alcatel Idol 3 3.5" (1)
Alcatel Idol 5 (1)
Alcatel One Touch Pixi 3.5" (1)
Alcatel One Touch Pixi 4.0 (1)
Alcatel One Touch Pixi 4.5" (1)
Asus ZenFone 3 Laser (1)
Asus Zenfone Go ZB500KL (1)
HTC One M8 (1)
HTC One A9 (1)
HTC One A9s (1)
HTC One M9 (3)
HTC Desire 610 (1)
HTC Desire 620 (1)
HTC Desire 626 (2)
HTC Desire 820 (3)
Just5 Blaster Mini (2)
Just5 Spacer 2s/Blaster (2)
Just5 Freedom C105 (1)
Just5 Cosmo L808 (1)
Just5 Cosmo L707 (1)
Mi 10 Lite (1)
Mi 10T 5G (1)
Mi 10T Lite 5G (1)
Mi 11 Lite 5G (2)
Mi Note 10 / Note 10 Pro (1)
Note 10s (1)
Poco M4 Pro 5G (1)
Poco X3 / X3 NFC / X3 Pro (1)
Redmi 8 / 8A (1)
Redmi 8A (1)
Redmi 9 / Redmi 9A / Redmi 9C (1)
Redmi Note 9 (1)
Xiaomi Mi 11i 5G (2)
Xiaomi Mi 11T (2)
Xiaomi Mi 11T Pro (1)
Xiaomi Redmi 9T / 9T Pro (1)
Xiaomi Redmi S2 (1)
Xiaomi Redmi 5A (2)
Xiaomi Redmi 6A (1)
Xiaomi Redmi 7 (1)
Xiaomi Redmi 7A (1)
Xiaomi Redmi Note 3 (1)
Xiaomi Redmi Note 5A (3)
Realme GT 5G (2)
Realme GT Master (1)
Lenovo A5000 (1)
Lenovo A820 (1)
Lenovo A916 (1)

67222654

shop@balticdata.lv

© 2020 SIA Baltic Data. Visas tiesības rezervētas.