Grozā0 preces
   
Lapā rādīt 12244896


 
SELECT tba.product_energy_class, tba.product_energy_plate, tba.product_energy_data, tba.productcode, tba.producttitle_lv, tba.productispublic, tbi.productimageurl, tba.productunitid, tbu.productunittitle_lv, tba.productbrandid, tba.productgroupid1, tba.productgroupid2, tba.productgroupid3, tba.relatedproductmode, tba.relatedproductarray, tbg1.fbformid_retail, tbg1.fbformid_dealer, tbb.productbrandtitle_lv, tbb.productbrandimage, tbpsd.productstatusdata, tbssp.productsupplierid, tbssp.pricesale, tbssp.pricesaleold, tbssp.main_stock as in_stock, tbssp.arrive_stock as stock_arrive, tbssp.arrive_date as stock_arrive_date, coalesce(tbis.stockvalue,0)-coalesce(tbis.stockorder,0) as info_stock_value, tbg1.maxstockvalue_retail, tbg1.maxstockvalue_dealer, 0 as amount_ordered, 0 as amount_incart, 0 as amount_wishlist, tba.vatrate_allow_special as p_vatrate_allow_special, tbvd.vatrateid as v_vatrateid, tbvd.vatrate_code as v_vatrate_code, tbvd.vatrate_allow_special as v_vatrate_allow_special, tbvd.vatrate_private as v_vatrate_private, tbvd.vatrate_company as v_vatrate_company, tbvd.vatrate_special as v_vatrate_special, 'N' as c_vatrate_allow_special, tbvr.vatrate_title_lv as vatrate_title, tbvr.vatrate_title_special_lv as vatrate_title_special, 0 as cl_i_stock, tba.productseourl, tba.productid FROM tbproducts tba INNER JOIN (SELECT DISTINCT ON (s2.productid) s2.productid, s2.productsupplierid, coalesce(s2.price_sale_spec, coalesce(s2.price_sale_std,0)) pricesale, coalesce(s2.price_sale_std,0) pricesaleold, s2.main_stock, s2.arrive_stock, s2.arrive_date, s2.info_stock_name, s2.productsupplierpriority, s2.have_stock, (CASE WHEN coalesce(s2.price_sale_std,0)>0 THEN 1 ELSE 0 END) as have_price FROM ( SELECT s1.productid, s1.productsupplierid, (SELECT CASE WHEN coalesce(tbcsp.clientpriceid,0)>0 THEN tbcsp.salesprice else tbx1.pricesale END pricesale FROM tbproductprices tbx1 LEFT OUTER JOIN tbclientprices tbcsp on tbx1.productid=tbcsp.productid and tbx1.productsupplierid=tbcsp.productsupplierid and tbcsp.clientid=0 WHERE tbx1.productid=s1.productid and tbx1.productsupplierid=s1.productsupplierid and tbx1.pricelistid=coalesce(s1.pricelistid,1) and (tbx1.pricesale>0 and tbx1.pricesale is not null)) price_sale_std, (SELECT CASE WHEN coalesce(tbcsp.clientpriceid,0)>0 THEN tbcsp.salesprice else tbx2.pricesale END pricesale FROM tbproductprices tbx2 LEFT OUTER JOIN tbclientprices tbcsp on tbx2.productid=tbcsp.productid and tbx2.productsupplierid=tbcsp.productsupplierid and tbcsp.clientid=0 WHERE tbx2.productid=s1.productid and tbx2.productsupplierid=s1.productsupplierid and tbx2.pricelistid=coalesce(tb_pl.pricelistspecid,1) and tbx2.pricevalidfrom<=localtimestamp and tbx2.pricevalidto>=localtimestamp and (tbx2.pricesale>0 and tbx2.pricesale is not null)) price_sale_spec, s1.main_stock, s1.arrive_stock, s1.arrive_date, s1.info_stock_name, s1.productsupplierpriority, (CASE WHEN s1.arrive_stock>0 THEN 1 ELSE 0 END) as have_stock FROM ( SELECT tb_pro.productid, tb_psl.productsupplierid, (SELECT DISTINCT on (tb_pro.productid) tbx.pricelistid FROM tbclientpricelists tbx WHERE ( (tbx.supplierarray like '%['|| tb_psl.productsupplierid ||']%' or tbx.supplierarray='*') and (tbx.grouparray like '%['|| tb_pro.productgroupid1 ||']%' or tbx.grouparray='*' ) and (tbx.brandarray like '%['|| tb_pro.productbrandid ||']%' or tbx.brandarray='*' )) and tbx.clientid=0 ORDER BY tb_pro.productid, tbx.priority) pricelistid, tb_sd.main_stock, tb_sd.arrive_stock, tb_sd.arrive_date, tb_sd.info_stock_name,tb_ps.productsupplierpriority FROM tbproducts tb_pro INNER JOIN tbproductsupplierlinks tb_psl on tb_pro.productid=tb_psl.productid and tb_psl.linkactive='Y' and tb_pro.productisarchived='N' and tb_pro.productispublic='Y' INNER JOIN (SELECT tbx1.productid, tbx1.productsupplierid, sum(coalesce(tbx3.stockvalue,0) - coalesce(tbx3.stockorder,0)) as main_stock, sum(coalesce(tbx3.stockvalue,0) + coalesce(tbx3.stockarrive,0) - coalesce(tbx3.stockorder,0)) as arrive_stock, max(tbx3.stockarrivedate) as arrive_date, min(coalesce(tbx2.stockinfo,'')) as info_stock_name FROM tbproductsupplierlinks tbx1 INNER JOIN tbclientsuppliers tbx2 on tbx2.clientid=0 and tbx1.productsupplierid=tbx2.productsupplierid and tbx2.supplierallowed='Y' LEFT OUTER JOIN tbproductstocks tbx3 on tbx1.productid=tbx3.productid and tbx1.productsupplierid=tbx3.productsupplierid and ((tbx2.stockarray like '%['|| tbx3.stockname ||']%' and tbx3.stockmode in ('N','V')) or tbx3.stockmode=tbx2.stockmode_v) WHERE tbx1.linkactive='Y' and tbx1.productid in (select productid from tbproducts where productgroupid1=64 or productgroupid2=64 or productgroupid3=64) GROUP BY tbx1.productid, tbx1.productsupplierid) tb_sd on tb_pro.productid=tb_sd.productid and tb_psl.productsupplierid=tb_sd.productsupplierid INNER JOIN tbproductsuppliers tb_ps on tb_psl.productsupplierid=tb_ps.productsupplierid and tb_ps.productsupplierispublic='Y' WHERE tb_pro.productisarchived='N' and tb_pro.productispublic='Y' and (tb_pro.productgroupid1=64 or tb_pro.productgroupid2=64 or tb_pro.productgroupid3=64) ) s1 LEFT OUTER JOIN tbpricelists tb_pl on coalesce(s1.pricelistid,1)=tb_pl.pricelistid ) s2 ORDER BY s2.productid, have_price DESC, s2.have_stock DESC,s2.productsupplierpriority, coalesce(s2.price_sale_spec, coalesce(s2.price_sale_std,0))) tbssp on tba.productid=tbssp.productid and tbssp.pricesale>0 LEFT OUTER JOIN tbproductstocks tbis on tba.productid=tbis.productid and tbis.stockname=tbssp.info_stock_name INNER JOIN (SELECT tb_v.vatrateid, tb_v.countryid, tb_v.vatrate_code, tb_v.vatrate_private, tb_v.vatrate_company, tb_v.vatrate_special, tb_v.vatrate_allow_special FROM tbvatrates tb_v INNER JOIN (SELECT DISTINCT c1.countryid, c1.vatrate_code, (SELECT vatrateid FROM tbvatrates WHERE countryid=c1.countryid and vatrate_code=c1.vatrate_code and vatrate_validfrom<=localtimestamp ORDER BY vatrate_validfrom DESC LIMIT 1) as vatrateid FROM tbvatrates c1) tb_vd on tb_v.vatrateid=tb_vd.vatrateid WHERE tb_v.vatrateid>0) tbvd on tba.vatrate_code=tbvd.vatrate_code and tbvd.countryid=1 INNER JOIN tbvatrates tbvr on tbvd.vatrateid=tbvr.vatrateid INNER JOIN tbproductgroups tbg1 on tba.productgroupid1=tbg1.productgroupid LEFT OUTER JOIN tbproductgroups tbg2 on tba.productgroupid2=tbg2.productgroupid LEFT OUTER JOIN tbproductgroups tbg3 on tba.productgroupid3=tbg3.productgroupid INNER JOIN tbproductunits tbu on tba.productunitid=tbu.productunitid INNER JOIN tbproductbrands tbb on tba.productbrandid=tbb.productbrandid LEFT OUTER JOIN tbproductimages tbi on tba.productid=tbi.productid and tbi.productimageindex=1, get_product_status_data_array(tba.productid,'RETAIL') tbpsd WHERE tba.productisarchived='N' and tba.productispublic='Y' and ( (tba.productgroupid1>0 and tbg1.productgroupispublic='Y' and tba.productgroupid1=64) or (tba.productgroupid2>0 and tbg2.productgroupispublic='Y' and tba.productgroupid2=64) or (tba.productgroupid3>0 and tbg3.productgroupispublic='Y' and tba.productgroupid3=64) ) ORDER BY sign(greatest(coalesce(tbssp.main_stock,0),0)) DESC, sign(greatest(coalesce(tbssp.arrive_stock,0),0)) DESC, tbssp.productsupplierid ASC, coalesce(tba.rating_retail_value,0) DESC, tba.productcode
 
MO-BC-IPHX-TP Mocco Apple iPhone X TP
 • - Telefona ražotājs: Apple
 • - Modeļu savietojamība: Apple iPhone X/XS
 • - Materiāls: Silikons
 • - Kameras pieejamība: Ir
 • - Portu pieejamība: Ir
 
1.95 € 
 
 • - Telefona ražotājs: Huawei
 • - Modeļu savietojamība: Huawei P8 Lite 2017
 • - Materiāls: Eco āda
 • - Kameras pieejamība: Ir
 • - Portu pieejamība: Ir
 
5.45 € 
 
 • - Telefona ražotājs: Samsung
 • - Modeļu savietojamība: Samsung G960 Galaxy S9
 • - Materiāls: Eco āda
 • - Kameras pieejamība: Ir
 • - Portu pieejamība: Ir
 
4.45 € 
 
 • - Telefona ražotājs: Apple
 • - Modeļu savietojamība: Apple iPhone 7/8 Plus
 • - Materiāls: Silikons
 • - Kameras pieejamība: Ir
 • - Portu pieejamība: Ir
 
2.95 € 
 
MC-BC-IP-XSMAX-TR Mocco Apple iPhone XS Max TP
 • - Telefona ražotājs: Apple
 • - Modeļu savietojamība: Apple iPhone XS Max
 • - Materiāls: Silikons
 • - Kameras pieejamība: Ir
 • - Portu pieejamība: Ir
 
2.95 € 
 
 • - Telefona ražotājs: Samsung
 • - Modeļu savietojamība: Samsung Galaxy S10 Plus
 • - Materiāls: Eco āda
 • - Kameras pieejamība: Ir
 • - Portu pieejamība: Ir
 
1.45 € 
 
 • - Telefona ražotājs: Universāls
 • - Modeļu savietojamība: Universāls
 • - Materiāls: Eco āda
 • - Kameras pieejamība: Ir
 • - Portu pieejamība: Ir
 
5.95 € 
 
 • - Telefona ražotājs: Samsung
 • - Modeļu savietojamība: Samsung Galaxy S10e
 • - Materiāls: Eco āda
 • - Kameras pieejamība: Ir
 • - Portu pieejamība: Ir
 
3.95 € 
 
 • - Telefona ražotājs: Universāls
 • - Modeļu savietojamība: Universāls
 • - Materiāls: Āda
 • - Kameras pieejamība: Ir
 • - Portu pieejamība: Ir
 
4.95 € 
 
MO-BC-IPH-11-TR Mocco iPhone 11 TP
 • - Telefona ražotājs: Apple
 • - Modeļu savietojamība: Apple iPhone 11
 • - Materiāls: Silikons
 • - Kameras pieejamība: Ir
 • - Portu pieejamība: Ir
 
4.95 € 
 
 • - Telefona ražotājs: Samsung
 • - Modeļu savietojamība: Samsung Galaxy A8 Plus A730
 • - Materiāls: Eco āda
 • - Kameras pieejamība: Ir
 • - Portu pieejamība: Ir
 
1.45 € 
 
MC-BC-HU-PSMART/19-TR Mocco Huawei P Smart TP
 • - Telefona ražotājs: Huawei
 • - Modeļu savietojamība: Huawei P Smart
 • - Materiāls: Silikons
 • - Kameras pieejamība: Ir
 • - Portu pieejamība: Ir
 
3.45 € 
 
Filtri
-
Dāvana (0)
HP instant ink (0)
Jauna prece (3)
Outlet piedāvājums (0)
Īpašais piedāvājums (0)
Cena tikai internetā (0)
Adidas (5)
AMG (8)
Apple (34)
Baseus (7)
Beeyo (93)
Beline (6)
Blun (158)
BMW (26)
Bugatti (2)
Cartoon Network (3)
Celly (1)
Devia (12)
Disney (4)
Dux Ducis (66)
ESR (1)
Forcell (64)
Forever (131)
GreenGo (14)
GUESS (35)
Hama (2)
Hoco (3)
Huawei (1)
Just 5 (3)
Just Must (1)
JVC (1)
Kisswill (2)
KLT (11)
MagSilicone (24)
Maxell (1)
Mercury (65)
Mercusys (1)
Mocco (518)
Mous (27)
Nillkin (6)
Nomad (1)
Qult (2)
Remax (15)
Riff (36)
Roar (71)
RoGer (1)
Samsung (16)
Screenor (2)
Spigen (9)
Swissten (1)
TakeMe (287)
Tech-Protect (2)
Telone (735)
Tucano (1)
Usams (6)
U.S. Polo Assn. (4)
Vennus (14)
White Diamonds (2)
Wozinsky (2)
X-Level (6)
Zooky (21)
Universāls (16)
Apple (725)
Samsung (958)
Xiaomi (142)
Poco (1)
LG (151)
Huawei (355)
Nokia (81)
OnePlus (2)
HTC (37)
Asus (3)
Lenovo (1)
Sony (91)
Alcatel (2)
ZTE (1)
Just5 (3)
(1)
Universāls (16)
A02 (A025F) / A03S (A037F) (2)
AirPods (1)
Galaxy M23 5G (M236B) / A23 5G (A235F) (2)
Galaxy M53 5G (3)
Redmi Note 11 5G / Poco M4 Pro 5G (1)
Alcatel Idol 5 (2)
Lenovo A6000 (1)
ZTE A520 (1)
Apple Airpods Pro (1)
iPhone 13 (16)
iPhone 13 / iPhone 13 Pro (10)
iPhone 13 Mini (32)
iPhone 13 Pro (20)
iPhone 13 Pro Max (28)
iPhone 12 / iPhone 12 Pro (69)
iPhone 12 Mini (58)
iPhone 12 Pro Max (54)
Apple iPhone 11 (5)
Apple iPhone 11 Pro (31)
Apple iPhone 11 Pro Max (31)
Apple iPhone X/10 (1)
Apple iPhone XS Max (94)
Apple iPhone XS Plus (5)
Apple iPhone X/XS (94)
Apple iPhone XR (36)
Apple iPhone 7/8 (45)
Apple iPhone 7/8 Plus (28)
Apple iPhone 7 / 8 / SE (2020) (2)
Apple iPhone 7 / 8 / SE 2020 (6)
iPhone 7 Plus (1)
Apple iPhone 6/6S (53)
Apple iPhone 6/6S/7/8 Plus (2)
Apple iPhone 6/6S Plus (37)
Apple iPhone 5/5S/SE (7)
iPhone 4/4S (5)
A32 (A326) 5G (5)
A520F Galaxy A5 (2017) (1)
A715 Galaxy A71 (1)
Galaxy A21 (1)
Galaxy A21s (5)
Galaxy A41 (4)
Galaxy A42 5G (25)
Galaxy A6+ 2018 (1)
Galaxy M31 (1)
Galaxy M31s (1)
Galaxy M51 (7)
Galaxy Note 20 (1)
Galaxy Note 20 5G (4)
Galaxy Note 20 5G Ultra (3)
Galaxy S10+ (G975) (1)
Galaxy S20 (3)
Galaxy Z Fold3 (1)
N975 Galaxy Note 10 Plus (1)
Samsung A500F Galaxy A5 (1)
Samsung Galaxy A02s (5)
Samsung Galaxy A12 (6)
Samsung Galaxy A22 4G / M22 4G (2)
Samsung Galaxy A32 5G (1)
Samsung Galaxy A50 (A505F) (2)
Samsung Galaxy A50 (A505F) / A30 (A305F) (4)
Samsung Galaxy A50 (A505F) / A30s (A307F) (1)
Samsung Galaxy A51 (A515F) (1)
Samsung Galaxy A71 (A715F) (2)
Samsung Galaxy A72 (3)
Samsung Galaxy A72 5G (13)
Samsung Galaxy A82 (A826) / Quantum 2 (A826S) (4)
Samsung Galaxy Note10 (N970F) (1)
Samsung Galaxy Note 10+ (N975F) (1)
Samsung Galaxy S10 (G973) (2)
Samsung Galaxy S20 (G980) (5)
Samsung Galaxy S20 Ultra (3)
Samsung Galaxy S21 (17)
Samsung Galaxy S21 5G (2)
Samsung Galaxy S21 Plus (24)
Samsung Galaxy S21 Ultra (12)
Samsung Galaxy S22 5G (6)
Samsung Galaxy S22 Plus 5G (5)
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (2)
Samsung Galaxy A7 A750 (8)
Samsung Galaxy A8 Plus A730 (3)
Samsung Galaxy A9 (7)
Samsung Galaxy A9/A9 Star Pro/A9s (3)
Samsung i8190 Galaxy S3 mini (4)
Samsung i9300 Galaxy S3/S3 Neo (5)
Samsung i9500 Galaxy S4 (12)
Samsung G900 Galaxy S5 (8)
Samsung G920 Galaxy S6 (31)
Samsung G925 Galaxy S6 Edge (6)
Samsung G928 Galaxy S6 Edge Plus (4)
Samsung G930 Galaxy S7 (7)
Samsung G935 Galaxy S7 Edge (4)
Samsung G950 Galaxy S8 (26)
Samsung G955 Galaxy S8 Plus (41)
Samsung G960 Galaxy S9 (18)
Samsung G965 Galaxy S9 Plus (12)
Samsung Galaxy S10e (6)
Samsung A105 Galaxy A10 (1)
Samsung A202 Galaxy A20e (1)
Samsung A300 Galaxy A3 (8)
Samsung A310F Galaxy A3 (21)
Samsung A320 Galaxy A3 (29)
Samsung A405 Galaxy A40 (1)
Samsung A500 Galaxy A5 (8)
Samsung A505 Galaxy A50 (3)
Samsung A510 Galaxy A5 (26)
Samsung A520 Galaxy A5 (2)
Samsung A530 Galaxy A8 (5)
Samsung A600 Galaxy A6 (6)
Samsung A605 Galaxy A6 Plus (1)
Samsung A700 Galaxy A7 (1)
Samsung A705 Galaxy A70 (1)
Samsung A710 Galaxy A7 (8)
Samsung A730F Galaxy A7/A8 Plus (7)
Samsung A750 Galaxy A7 (1)
Samsung A805 Galaxy A80 (4)
Samsung B7300 Omnia Lite (1)
Samsung G3500 Galaxy Core Plus (10)
Samsung G355H Galaxy Core 2 (2)
Samsung G386 Galaxy Core LTE (1)
Samsung G388 Galaxy XCover 3 (2)
Samsung G390F Galaxy XCover 4 (1)
Samsung G530 Galaxy Grand Prime (8)
Samsung G530 Grand Prime (2)
Samsung G850 Galaxy Alpha (12)
Samsung G970 Galaxy S10e (6)
Samsung Galaxy A6 Plus (6)
Samsung Galaxy Core Advance (6)
Samsung Galaxy J2 Pro J250 (2)
Samsung Galaxy J4 J400 (8)
Samsung Galaxy J4 Plus J415 (5)
Samsung Galaxy J5 J530 (6)
Samsung Galaxy J6 J600 (2)
Samsung Galaxy J6 Plus J610 (3)
Samsung Galaxy Note 8 (4)
Samsung Galaxy Note 9 (5)
Samsung Galaxy S10 (17)
Samsung Galaxy S10 Lite (4)
Samsung Galaxy S10 Plus (6)
Samsung Galaxy S8 G950 (1)
Samsung Galaxy S9 (21)
Samsung Galaxy S9 Plus (1)
Samsung i8260 Galaxy Core (1)
Samsung I8750 Active S (2)
Samsung I9060 Galaxy Grand Neo (9)
Samsung I9150 Galaxy Mega 5.8 (1)
Samsung J100H Galaxy J1 (33)
Samsung J120F Galaxy J1 (30)
Samsung J200F Galaxy J2 (5)
Samsung J320 Galaxy J3 (4)
Samsung J327 Galaxy J3 Emerge (2)
Samsung J330 Galaxy J3 (17)
Samsung J415 Galaxy J4 Plus (6)
Samsung J500F Galaxy J5 (33)
Samsung J510 Galaxy J5 (21)
Samsung J530 Galaxy J5 (28)
Samsung J600F Galaxy J6 (2018) (2)
Samsung J610 Galaxy J6 Plus (8)
Samsung J700 Galaxy J7 (2)
Samsung J710 Galaxy J7 (1)
Samsung J730 Galaxy J7 (16)
Samsung N7100 Galaxy Note 2 (5)
Samsung N750 Galaxy Note 3 Neo (4)
Samsung N930F Galaxy Note 7 (1)
Samsung N950 Galaxy Note 8 (6)
Samsung N960 Galaxy Note 9 (5)
Samsung S5830 Galaxy Ace (8)
Samsung S6310 Young (1)
Samsung S6790 Galaxy Fame Lite (6)
Samsung S7710 Galaxy XCover 2 (1)
11 Lite (1)
Mi 10T Lite 5G (1)
Mi 9 (1)
Poco X3 / X3 Pro (1)
Redmi Note 10 5G / Poco M3 Pro / Poco M3 Pro 5G (1)
Redmi Note 10 / Redmi Note 10s (2)
Redmi Note 4X (1)
Xiaomi Mi 10T 5G (4)
Xiaomi Mi 10T Pro 5G (2)
Xiaomi Mi 11 (6)
Xiaomi Mi 11i 5G (1)
Xiaomi Mi 5X / A1 (1)
Xiaomi Mi 6 (2)
Xiaomi Mi 8 (10)
Xiaomi Mi A2 / 6X (1)
Xiaomi Mi Mix 2 (1)
Xiaomi Pocophone F1 (5)
Xiaomi Redmi 4 / 4X (1)
Xiaomi Redmi 4A (1)
Xiaomi Redmi 4X (9)
Xiaomi Redmi 5 (9)
Xiaomi Redmi 5A (10)
Xiaomi Redmi 6 (1)
Xiaomi Redmi 6 Pro (1)
Xiaomi Redmi 7 (4)
Xiaomi Redmi 7A (1)
Xiaomi Redmi 9C (1)
Xiaomi Redmi Mix 2S (2)
Xiaomi Redmi Note 10 / 10S (1)
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (1)
Xiaomi Redmi Note 10S (1)
Xiaomi Redmi Note 3 (7)
Xiaomi Redmi Note 4 (5)
Xiaomi Redmi Note 4 / 4X (5)
Xiaomi Redmi Note 5 (4)
Xiaomi Redmi Note 5 / 5 Plus (1)
Xiaomi Redmi Note 5A (10)
Xiaomi Redmi Note 5 Pro (3)
Xiaomi Redmi Note 6 Pro (1)
Xiaomi Redmi Note 7/Note 7 Pro (2)
Xiaomi Redmi S2 (20)
Asus Zenfone 2 ZE550ML / ZE551ML (1)
Asus Zenfone Selfie ZD551KL (2)
(1)
Huawei P40 (1)
Huawei P Smart 2021 (2)
P40 Lite 5G (1)
P Smart Z (1)
Samsung Galaxy A20s (2)
Samsung Galaxy A6 (2)
Samsung Galaxy S20+ (G985) (7)
Samsung Galaxy S20 Ultra (G988) (8)
Samsung Galaxy Trend 2 (1)
Samsung i9000 Galaxy S (1)
Samsung J600 Galaxy J6 (1)
Samsung S5230 Avila (1)
Y5p (4)
Y6p (3)
Huawei P8 (17)
Huawei P8 Lite (25)
Huawei P8 Lite 2017 (9)
Huawei P9 (4)
Huawei P9 Lite (19)
Huawei P9 Lite Mini (9)
Huawei P9 Plus (2)
Huawei P10 (2)
Huawei P10 Lite (5)
Huawei P10 Plus (3)
Huawei P20 (8)
Huawei P20 Lite (3)
Huawei P20 Pro (1)
Huawei P30 (15)
Huawei P30 Lite (1)
Huawei P Smart (2)
Huawei P Smart Plus (1)
Huawei Honor 4C (16)
Huawei Honor 4X (1)
Huawei Honor 5X (7)
Huawei Honor 5C/7 Lite (8)
Huawei Honor 6 Plus (3)
Huawei Honor 7 (7)
Huawei Honor 7C (11)
Huawei Honor 7C / Y7 Prime 2018 (1)
Huawei Honor 7I Shot X (2)
Huawei Honor 8X (3)
Huawei Honor 10 (6)
Huawei Honor Note 10 (3)
Huawei Honor Holly (6)
Huawei Honor Play (3)
Huawei Ascend Y3 II (2016) (6)
Huawei Y5 (6)
Huawei Y5 2017 (3)
Huawei Y5 2018 (2)
Huawei Y6 / Y6 Prime (2)
Huawei Y9 2018 (7)
Huawei Ascend Y5 II (5)
Huawei Ascend Y530 (1)
Huawei Ascend Y540 (1)
Huawei Ascend Y550 (1)
Huawei Ascend Y6 II (6)
Huawei Y6 (2017) (1)
Huawei Ascend Y635 (17)
Huawei Y7 Prime 2018 (3)
Huawei Ascend G510 (5)
Huawei Ascend G526 (1)
Huawei Ascend G6 (2)
Huawei Ascend G610 (1)
Huawei G620S (9)
Huawei G7 (1)
Huawei Ascend G730 (1)
Huawei Ascend G8 (4)
Huawei Mate 8 (2)
Huawei Mate 9 (4)
Huawei Mate 10 (1)
Huawei Mate 10 Lite (12)
Huawei Mate 10 Pro (3)
Huawei Mate 20 (12)
Huawei Mate 20 Lite (2)
Huawei Mate 20 Pro (12)
Huawei Nexus 6P (1)
Huawei Nova (5)
Huawei Nova Plus (1)
Nokia 2 (1)
Nokia 5 (1)
Nokia 6 (4)
Nokia 6.1 Plus / X6 (2)
Nokia 7 (3)
Nokia 8 (21)
Nokia N97 Mini (1)
Nokia 309 Asha (4)
Microsoft Lumia 435 (2)
Nokia 500 (2)
Nokia 510 Lumia (3)
Nokia 530 Lumia (2)
Microsoft 532 Lumia (1)
Microsoft Lumia 535 (10)
Microsoft Lumia 550 (1)
Nokia Lumia 610 (1)
Nokia Lumia 630/635 (1)
Microsoft Lumia 640 (5)
Microsoft Lumia 650 (1)
Nokia Lumia 730/735 (3)
Nokia Lumia 800 (2)
Nokia Lumia 830 (4)
Nokia X (4)
Nokia X2 (1)
Nokia E63 (1)
OnePlus Nord N100 (2)
Just5 Blaster Mini (2)
Just5 Spacer 2 (1)
HTC One mini M4 (1)
HTC One M8 (1)
HTC One M9 (5)
HTC One M10 (3)
HTC One A9 (2)
HTC One A9s (4)
HTC Desire 12 (1)
HTC Desire 316 / 516 (1)
HTC Desire 510 (2)
HTC Desire 530/626/630 (5)
HTC Desire 620 (3)
HTC Desire 816 (1)
HTC Desire 820 (4)
HTC Desire 825  (4)
LG D390N F60 (1)
LG Zero (4)
LG Leon (5)
LG K3 (5)
LG K4 (6)
LG K5 (3)
LG K7 X210 (6)
LG K8 (5)
LG K8 2017 (19)
LG K8 2018 (5)
LG Phoenix 2 K8 K350N (1)
LG K10 (19)
LG K10 2017 (12)
LG K10 2018 (5)
LG G3 (2)
LG G3 Mini (3)
LG G4 (11)
LG G4C Mini (2)
LG G4S (4)
LG G5 (2)
LG G6 (11)
LG Q6 (2)
LG D290n L Fino (1)
LG T300 Cookie Lite (1)
LG T310 Wink Style (1)
LG Spirit H440N / H420 (6)
LG GD510 Pop (1)
LG K520D Stylus 2 (4)
LG X Cam K580 (3)
LG KU990 (1)
Sony Xperia 1 II (1)
Sony Xperia Z (1)
Sony D5503 Xperia Z1 Compact (1)
Sony D6603 Xperia Z3 (4)
Sony Xperia Z3 Compact (6)
Sony Xperia Z3+ (4)
Sony Xperia Z5 E6603 (1)
Sony Xperia Z5 Mini/Compact (1)
Sony Xperia XA (12)
Sony Xperia XA1 (7)
Sony Xperia XA2 (1)
Sony Xperia XZ2 Premium (1)
Sony Xperia XZ3 (1)
Sony Xperia X F5122 (2)
Sony Xperia X Compact / X Mini (3)
Sony Xperia X Performance (1)
Sony Xperia XZ (7)
Sony C1605 Xperia E (1)
Sony Xperia E4 (5)
Sony Xperia E4g (1)
Sony Xperia E5 (10)
Sony D2303 Xperia M2 (2)
Sony Xperia M4 Aqua (12)
Sony D5103 Xperia T3 (1)
Sony ST26a/ST26i Xperia J (3)
Sony G3312 Xperia L1 (1)
Sony XZ2 Premuim (1)
Nav zināms (42)
Silikons (896)
Bambusa / Plastmasas (2)
Dabīgā āda / TPU (4)
Gumija / Plastmasa / Silikons (11)
Karbons (1)
Plastmasa, Dabīga Āda (11)
Plastmasa, Silikons, Metāls (5)
Polipropilēns (PP) (2)
Riekstkoka / Plastmasa (3)
Silikons / Eko Āda (5)
Silikons, Stikls (4)
Termo-Plastikāts (69)
Termo-Plastikāts, Rūdīts Stikls (1)
Termoplastiskais poliuretāns, Polikarbonāts (11)
TPU / Eko āda (143)
TPU / Polikarbonāts / Dabīgā āda (12)
TPU / Polikarbonāts / PU āda (12)
TPU Termo-Plastikāts, Audums (8)
Plastmasa / Eko Āda (3)
Eco āda (724)
Mākslīgā āda (107)
Āda (22)
Ādas aizvietotājs (1)
Poliuretāns (21)
Silikonplastikāts (73)
Gumija (30)
Audums (30)
Plastmasa (32)
Plastikāts (28)
Polikarbonāts (42)
Silikons / Polikarbonāts (22)
Eko-āda / Termoplastiskais poliuretāns (4)
Audums / Termoplastiskais poliuretāns (8)
Dabīga āda / Plastikāts (1)
Alumīnijs / Silikonplastikāts (1)
Audums / Silikons (15)
Eco āda / Silikons (20)
Gēls / Silikons (7)
Gumija / Silikons (10)
Karbons / Plastikāts (2)
Koks / Plastikāts (2)
Termoplastiskais poliuretāns (117)
(1)
No īstā korķa (5)

67222654

shop@balticdata.lv

© 2020 SIA Baltic Data. Visas tiesības rezervētas.